René Dijk

Ervaren freelancer & levend klankbord™
Veelzijdige online en offline visual designer
Gedreven UX- en interactie-ontwerper

René Dijk?

Al sinds 1996 ben ik zowel online als offline actief met het opzetten van creatieve pro­jecten en het uitdenken en vormgeven van websites en huisstijlen. Over de loop der jaren is daar een uitgebreid pakket aan kennis en kunde bijgekomen (zoals User Experience Design (UX), project­manage­ment & product­owner­ship, copy­writing & tekst­redactie, HTML & CSS, en Concept De­velop­ment), maar mijn oog voor detail en kwaliteit is zonder twijfel één van mijn meest ontwikkelde ka­rak­teris­tiek­en geworden.

Met een sterk aanpassingsvermogen zoek ik per project altijd naar de meest geschikte oplossing. Elke dag op­nieuw, en liefst in directe samen­werking met mijn opdracht­gevers, kijk ik enthousiast en bevlogen naar wat de toe­komst aan mogelijk­heden en uit­da­gingen te bieden heeft. Ik ben dan ook trots op het feit dat ik mijn opdracht­gevers haarfijn weet aan te voelen en dat met elkaar meedenken keer op keer de regel is.

Downloads

Een goed deel van mijn portfolio is ook hieronder te bekijken. Zowel het overzicht hier als de pdf zijn tot en met maart 2014 bijgewerkt.

Meest recente opdrachten

55
Webdesign & interactie
34
Logo- en huisstijl-ontwerp
11
Copywriting

Actuele projecten

Pennemes

Een compleet advies- en huis­stijl­ver­nieuwings­tra­ject voor ouderen- en wijk­zorg­centrum Pennemes te Zaandam. Ook de website zal hierbij worden meegenomen.

Amsterdam Travel Taxi

Het interactie- en website-ontwerp voor Amsterdam Travel Taxi. Een klein taxi­bedrijf in Amsterdam dat ik voor een klein prijsje uit de brand aan het helpen ben.

Recent afgerond

Studio Bovenkamer

N.B. Het nieuwe design staat nog niet live!
In opdracht van Studio Boven­kamer heb ik het inter­actie- en website-ontwerp verzorgd voor een reis­orga­nisa­tie uit Midden-Amerika. In de landen Costa Rica en Panama bieden zij Spaanse taal­cursus­sen en bij­zon­de­re, cul­tu­rele reis­ervaringen aan.

Blog

Wat me bezig houdt

Via mijn blog laat ik zo heel nu en dan zien wat me bezig houdt. Cijfertjes, vakinhoudelijke onderwerpen of gewoon interessante of leuke links passeren er de revu.

Bekijk mijn blog ›

Full-service freelancer

Ontwerpen of restylen van uw website of gehele huisstijl? De gebruiks­vrien­de­lijkheid van uw online applicatie sterk verbeteren? Samen brainstormen over de kwaliteit en boodschap van uw huidige online en/of offline uitingen? Ik sta voor u klaar, van de allereerste ideeën tot en met een volledig uit­ge­werkt product of design.

 • Brand identity & graphic design
  Merk­be­le­ving en con­cept­ont­wik­ke­ling, logo- en huis­stijl­ont­werp, gra­fische vorm­gev­ing, copy­writing en tekst­re­dac­tie.
 • User experience & interaction
  In­ter­actie- en inter­face­ontwerp, wire­frames en mock­ups, pro­to­typing, in­for­ma­tie-ar­chi­tec­tuur, ge­bruikers­tests en usability-scans.
 • Online presence & web design
  Re­spon­sief web­site-ont­werp of -re­styling, (mo­biele) appli­caties, ban­ner­ont­wik­ke­ling, nieuws­brief­tem­plates, info­graphics.
 • Consultancy & direction
  On­line en off­line ad­vies, 'life coaching', brain­storm­ses­sies, de­sign­aan­be­ve­ling­en, een klank­bord bie­den, crea­tief mee­denk­en en ad­vi­se­ren.

En voor de rest?

Voor alle losse eindjes en overige zaken kan ik vaak een beroep doen op mijn uitgebreide netwerk van gelijkgestemde professionals. Voor grote online trajecten en/of gespecialiseerde webbouw o.b.v. WordPress, verwijs ik vaak door naar mijn Amsterdamse collega’s van Haboes.

Ik ben daarom tevens in staat om u verder te helpen op het gebied van:

 • Het bouwen van websites en applicaties.
 • Het opzetten van SEO- en/of SEA-trajecten.
 • Het creëren en inzetten van illustraties, storyboards, animaties en video's.
 • Het tot leven wekken van overtuigende teksten en content.

Echt overtuigd raken?
Maak even kennis en bel: 06 - 14414139.

Portfolio

Interactie-ontwerp & klikbaar prototype voor 'Kennisnet'

Gedetacheerd bij Kennisnet, ging ik met een gespecialiseerde interactiecollega aan de slag om een totale vernieuwing en her­ziening van een erg belangrijke online applicatie (ongeveer 900.000 unieke gebruikers op jaarbasis) op zowel interactie- als vormgevingsgebied te be­werkstelligen.

Bekijk case ›

Infographic-ontwerp & concept voor 'Kennis­net'

De hulpdocumenten en uitleg van de online Kennisnet-appli­catie bleken dermate veel te wensen over te laten, dat het voorstel om eveneens een infographic te verzorgen, me­teen in goede aarde viel. Samen met Joost Verweij, mijn inter­actie­collega bij Evident, kwamen we al vrij snel tot een kloppend plaatje.

Bekijk case ›

Huisstijl- en logo-ontwerp & webdesign voor 'Senna regelt het'

Ik werd door gediplomeerd wedding­planner Senna bena­derd met de vraag of ik voor haar een website kon maken die helemaal bij haar paste, en tege­lijker­tijd, vooral ten opzichte van de vele andere wedding­planners, een nieuw en ander geluid kon bieden.

Bekijk case ›

Webdesign & logo-ontwerp & interactie-ontwerp voor 'SEM'

De SEM-website was sterk verouderd en nodig toe aan een fikse opknapbeurt. Via mijn vaste freelancecontact met onlinemarketingbureau Acorn, kreeg ik het verzoek binnen om me eens te buigen over een nieuw webdesign en een verbe­terde website- en naviga­tie­structuur. Een uitdaging die ik na­tuur­lijk graag aan wilde gaan.

Bekijk case ›

Webdesign & interactie-verbetering voor 'Driestar Educatief'

‘Driestar Educatief’ had meer­dere losse sites en een groot productenportfolio dat erg versplinterd werd ontsloten. De grote verscheidenheid aan la­bels en de vele opleidingen en cursussen, vroegen om een ander navigatiemodel. De op­dracht was om binnen één site, voor alle doelgroepen, een nieuw online platform te ont­wikkelen.

Bekijk case ›

Webdesign voor 'ProRail'

Dit was mijn eerste grote project in dienst van Evident. De opdracht was om aan de hand van allerlei geldende, interne ProRail-profiel- en marketing­concepten, minder geslaagde Evident-designpogingen en een frisse blik, na 3, 4 jaar van slechts kleine successen nu eens echt met ProRail tot een geheel nieuwe website te komen.

Bekijk case ›

Webdesign voor 'Damen Shipyards'

De HR-afdeling van Damen was al een flinke poos op zoek naar een nieuw geluid, in dit geval een website die nu eens echt kon vertalen en verhalen wat het betekende om bij Damen een carrière te beginnen of uit te bouwen. Opgehangen aan ‘Dare to discover the best years of your life’, ging ik aan de slag.

Bekijk case ›

Huisstijl- en logo-ontwerp & webdesign & concept voor 'Blinct'

Zonder naam of bestaand concept onder de arm, werd Admium door 'ATC Match' benaderd om vanaf de aller­eerste stappen mee te denken over een nieuw dochterbedrijf. Samen met de klant ging ik een concepttraject in waar­bij er eerst over ‘het geluid’ en daarna over de te voeren naam en uiterlijk van alle online en offline uitingen werd nagedacht.

Bekijk case ›

Meer zien?

Wil je meer van mijn werk zien? Download mijn volledige Portfolio (.pdf, ± 80mb).

Meer weten?

Gewoon even mailen

Ik reageer meestal binnen 24 uur.