Portfoliocase

Webdesign en interactie-verbetering voor Driestar Educatief

www.driestar.nl
  • In dienst van Evident
  • Responsief webdesign, optimalisering voor desktop, tablet en mobiel, projectmanagement, verbetering interactie, huisstijladaptatie

De opdrachtgever

Op 1 januari 2005 ontstond uit de fusie van Christelijke hogeschool ‘De Driestar’ en schoolbegeleidingsdienst BGS/DGS een nieuwe organisatie voor het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs in Nederland: ‘Driestar Educatief’. Deze nieuwe organisatie, met een focus op opleiding, onderwijsadvies en hulpverlening voor het onderwijsveld, houdt vast aan de oorspronkelijke betekenis die de oprichters met de naam ‘Driestar’ tot uitdrukking wilde brengen: de instelling bevindt zich in het midden van kerk, gezin en maatschappij.

De opdracht

‘Driestar Educatief’ had meerdere losse sites en een groot productenportfolio dat erg versplinterd werd ontsloten. De grote verscheidenheid aan labels (Hogeschool, Onderwijsadvies en Managementadvies) en de vele opleidingen en cursussen, vroegen om een ander navigatiemodel. De opdracht was om een nieuw online platform te ontwikkelen, waarin de content die verdeeld was over meerdere losse websites, binnen één site op een overzichtelijke manier te ontsluiten. Met name de vraag van de online bezoeker (gedacht vanuit de verschillende doelgroepen) moest centraal staan bij de herontwikkeling van de site. Goede benaderbaarheid vanuit een desktopcomputer, laptop, tablet of mobiel, moest derhalve ook gegarandeerd zijn.

Missie geslaagd?

De behoeftes van de bezoekers werden in kaart gebracht aan de hand van ‘user journeys’ en het design werd door mij uitgewerkt op basis van uitvoerige interactiemodellen en inzichtelijke wireframes. De nieuwe website toont daarom nu op alle belangrijke pagina’s een relevant aanbod, verzameld uit de gehele site en gebaseerd op ‘tagging’. Overzichtelijkheid en het snel kunnen vinden van (al dan niet) gezochte informatie, was het uitgangspunt van het website-ontwerp. Gebruiksvriendelijk dus, maar ook volledig responsief en geoptimaliseerd voor alle devices en schermen. Naast de website heeft ook de nieuwsbrief een redesign ondergaan en is deze eveneens volledig responsief opgezet. De website staat sinds maart 2014 online en ondanks dat er nog steeds aan gesleuteld wordt, zijn de eerste bevindingen van zowel klant als bezoeker heel positief.

Portfolio

Interactie-ontwerp & klikbaar prototype voor 'Kennisnet'

Gedetacheerd bij Kennisnet, ging ik met een gespecialiseerde interactiecollega aan de slag om een totale vernieuwing en her­ziening van een erg belangrijke online applicatie (ongeveer 900.000 unieke gebruikers op jaarbasis) op zowel interactie- als vormgevingsgebied te be­werkstelligen.

Bekijk case ›

Infographic-ontwerp & concept voor 'Kennis­net'

De hulpdocumenten en uitleg van de online Kennisnet-appli­catie bleken dermate veel te wensen over te laten, dat het voorstel om eveneens een infographic te verzorgen, me­teen in goede aarde viel. Samen met Joost Verweij, mijn inter­actie­collega bij Evident, kwamen we al vrij snel tot een kloppend plaatje.

Bekijk case ›

Huisstijl- en logo-ontwerp & webdesign voor 'Senna regelt het'

Ik werd door gediplomeerd wedding­planner Senna bena­derd met de vraag of ik voor haar een website kon maken die helemaal bij haar paste, en tege­lijker­tijd, vooral ten opzichte van de vele andere wedding­planners, een nieuw en ander geluid kon bieden.

Bekijk case ›

Webdesign & logo-ontwerp & interactie-ontwerp voor 'SEM'

De SEM-website was sterk verouderd en nodig toe aan een fikse opknapbeurt. Via mijn vaste freelancecontact met onlinemarketingbureau Acorn, kreeg ik het verzoek binnen om me eens te buigen over een nieuw webdesign en een verbe­terde website- en naviga­tie­structuur. Een uitdaging die ik na­tuur­lijk graag aan wilde gaan.

Bekijk case ›

Webdesign & interactie-verbetering voor 'Driestar Educatief'

‘Driestar Educatief’ had meer­dere losse sites en een groot productenportfolio dat erg versplinterd werd ontsloten. De grote verscheidenheid aan la­bels en de vele opleidingen en cursussen, vroegen om een ander navigatiemodel. De op­dracht was om binnen één site, voor alle doelgroepen, een nieuw online platform te ont­wikkelen.

Bekijk case ›

Webdesign voor 'ProRail'

Dit was mijn eerste grote project in dienst van Evident. De opdracht was om aan de hand van allerlei geldende, interne ProRail-profiel- en marketing­concepten, minder geslaagde Evident-designpogingen en een frisse blik, na 3, 4 jaar van slechts kleine successen nu eens echt met ProRail tot een geheel nieuwe website te komen.

Bekijk case ›

Webdesign voor 'Damen Shipyards'

De HR-afdeling van Damen was al een flinke poos op zoek naar een nieuw geluid, in dit geval een website die nu eens echt kon vertalen en verhalen wat het betekende om bij Damen een carrière te beginnen of uit te bouwen. Opgehangen aan ‘Dare to discover the best years of your life’, ging ik aan de slag.

Bekijk case ›

Huisstijl- en logo-ontwerp & webdesign & concept voor 'Blinct'

Zonder naam of bestaand concept onder de arm, werd Admium door 'ATC Match' benaderd om vanaf de aller­eerste stappen mee te denken over een nieuw dochterbedrijf. Samen met de klant ging ik een concepttraject in waar­bij er eerst over ‘het geluid’ en daarna over de te voeren naam en uiterlijk van alle online en offline uitingen werd nagedacht.

Bekijk case ›

Meer zien?

Wil je meer van mijn werk zien? Download mijn volledige Portfolio (.pdf, ± 80mb).

Meer weten?

Gewoon even mailen

Ik reageer meestal binnen 24 uur.